1. 6. 2021 jsme oslavili MDD

Dnešní odpoledne jsme prožili všichni společně. Čekala nás oslava svátku všech dětí, na kterou jsme se všichni moc těšili. Celé odpoledne pro nás připravily děti ze 3. třídy pod vedením p. vychovatelky A. Urminské. Nejprve nám třeťáci připravili trasu pomocí fáborků a úkolů, které si ostatní děti z družinek prošly a úkoly splnily. Úkoly, které děti plnily byly: udělej 10 dřepů, sezbírej 10 kamínků, skoč co nejdál z místa, skákej po jedné noze, najdi šeřík......Naše trasa končila na hřišti u školy, kde děti ze 3. třídy měly svá stanoviště se sportovními úkoly: střelba na branku, složení obrázku, hod na cíl, skoky přes švihadlo, průlez tunelem, shození kuželek, překážková dráha s pálkou.....Celé odpoledne jsme si moc užili. Na závěr nechyběla ani sladká odměna.

Děkujeme dětem ze 3. třídy i p. vychovatelce Adéle za vzornou přípravu. Moc se jim to povedlo a nám se vše moc líbilo.

V družince nás čekala také trampolína, která byla dnes poprvé v provozu po zimě a my si užili konečně i skákání.


1. 6. 2021