Den sousedů

Ve čtvrtek jsme společně vystoupili s naší MŠ na zahradě Domova pro seniory v Hnidousích, který sousedí s naší školou a školkou. Nejprve vystoupily děti z MŠ s krásným pohádkoým pásmem. Poté děti ze ŠD přednesly společně básničku Jaro. Oddělení Včeliček a Soviček nacvičilo společnou píseň "Život je krásný." I jejich pohybové vystoupení se povedlo a bylo odměněno zaslouženým potleskem. Oddělení Opiček předvedlo společnou píseň "Skvělej den" a tanec. Také jejich vystoupení bylo moc pěkné a zakončené velikým potleskem. Děkuji všem dětem za krásné vystoupení a kolegyním za nácvik.

Děkuji také školce, že jsme opět mohli vystoupit společně a našim sousedům za odměny pro děti.


30. 5. 2024