Závěrečná besídka ŠD

V úterý jsme pozvali rodiče, kamarády a známé na naši zahradu. Počasí nám přálo a všichny děti se těšily až rodiče přijdou a podívají se, jaká vystoupení jsme si pro ně připravili. Menší děti z oddělení Včeliček a Soviček nacvičily básničky o skřítcích a veršovanou pohádku O Sněhurce. Následovala píseň a taneční vystoupení. Děti z oddělení Opiček si připravily dva tance a dvě písně. V závěru vystoupil ještě taneční kroužek pod vedením Míši Opatrné. I když bylo veliké vedro, tak se děti svého úkolu zhostily velmi dobře. Všechna vystoupení se povedla a byla odměněna potleskem. Na závěr si mohli všichni opéct něco dobrého na ohýnku. 

Děkuji všem rodičům, že přišli a podpořili svoje děti.

Děkuji také svým kolegyním Veronice a Renátě za skvěle připravená vystoupení.


25. 6. 2024