Posezení u stromečku

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme se sešli u vánočního stromečku na malém setkání s vedením školy a pedagogy. Družinu nám krásně provonělo vánoční cukroví, které nám poslaly šikovné maminky. Na naše vystoupení se přišly také podívat paní kuchařky, které pro děti upekly tradiční vánočku, která dětem moc chutnala a zmizela ze stolu, jak mávnutím kouzelného proutku. Děkujeme. Nesmíme také zapomenout i na děti z IX. třídy, které se na nás také přišly podívat a odměnily děti zaslouženým potleskem. Družinka předvedla krátké pásmo básniček a písniček s vánoční tematikou a pak už jsme netrpělivě čekali, jestli uslyšíme zazvonění zvonečku, který nám ohlásí, že nám Ježíšek přinesl dárečky i do školní družinky.

Děkujeme všem rodičům i vedení školy za finanční příspěvek na nákup her, stavebnic i venkovního náčiní. 

Děkujeme také za vzorky vašeho vánočního cukroví. Ještě nám zbylo i na malou zítřejší svačinku.


20. 12. 2018