Vynášení Morany a opékání s rodiči

V pátek jsme v družince prožili slunečné odpoledne. Měli jsme na tento den doslova objednané počasí. Čekala nás společná akce s rodiči " Vynášení Morany." V družince jsme si nejprve pověděli, odkud tradice pochází. Potom se děti naučily pár básniček, které se k této tradici vztahují a zazpívaly písničky o jaru. Poté se průvod dal do pohybu. Prošli jsme Velvarskou ulicí na Motyčín a odtud po louce, kolem tenisových kurtů zpět k ŠD. Děti si ozdobily větvičky Líta pentlemi, jako symbol jara. Na závěr jsme opět řekli básničku a zazpívali písničku. Vyhnali jsme tak společně zimu a budeme se všichni těšit na příchod toho opravdového jara.

Odpoledne pak za námi přišli rodiče a společně jsme prožili zbytek krásného odpoledne při opékání.

Děkujeme všem rodičům za mašličky a pentličky, kterými jsme ozdobili naše větvičky i za pomoc při opékání.

Děkujeme také, že jste se této akce zúčastnili spolu s námi a budeme se těšit zase příště.


22. 3. 2019