1. třída - VČELIČKY

První dny v naší družince jsme si užívali hlavně při odpočinku a četbě. Dále jsme se seznamovali při společných hrách v kroužku, tancovali jsme, ale také si hráli podle svého zájmu. Umíme také dvě písničky a básničku.Vytvořili jsme pravidla, podle kterých se celý školní rok budeme chovat. Řekli jsme si o celoroční hře, hráli si na zahradě a vyrazili jsme i do nedalekého lesa, kde děti stavěly domečky z přírodnin. Jsme rádi, že můžeme být spolu.


11. 9. 2021