Tvoříme STRÁŽKYNI LESA

Celý týden jsme se věnovali práci s přírodninami. V závěru týdne jsme se pokusili z recyklovaných materiálů vytvořit "STRÁŽKYNI LESA LESANU," která nám bude dotvářet atmosféru podzimu v naší pergole. Velké dívky tvořily samostatně klobouk a práce jim šla od ruky. Malé děti lepily listy, z chemlonu tvořily vlasy, dekorovaly ruce a tvořily z ostatních přírodnin.

7. 10. 2017