Moje město

V měsíci září jsme se ve všech oddělení ŠD věnovali tematu MĚSTO. Vyvrcholením pak byla společná práce na toto tema. Děti skládaly domečky z papíru, olepovaly krabice a kreslily na ně motivy z města, tvořily dopravní značky, auta, kontejnery na tříděný odpad, stromy. Malovaly silnice, rybník, parkoviště. Vše jsme dali dohromady a vznikla dvě krásná města, která jsme vystavili při naší společné akci s rodiči.

29. 9. 2018