Společný odpočinek po výuce

V družince máme spoustu možností, jak si děti mohou odpočinout mezi výukou, kroužky a společnými odpoledními aktivitami. Mají možnost trávit čas, který mají vyhrazen jen sami pro sebe a mohou si zvolit co je baví a zajímá. Pěstují tak mezi sebou kamarádské a přátelské vztahy založené na důvěře, respektu, toleranci a empatii. Jsme zkrátka rádi všichni spolu.


12. 1. 2019