Miss a Missák ŠD

Ve středu 27. 3. 2019 jsme prožili společnou akci. Podpořit nás a podívat se na vystoupení dětí přišli i žáci 7. třídy. Sice nás opět zradila technika, ale nakonec vše dobře dopadlo a MISS a MISSÁKA ŠD pro rok 2019 jsme nakonec zvolili. Poděkování patří p. uč. J.Géringové a P. Šulákové za velikou pomoc a p. vychovatelce Adéle za vzornou přípravu celé akce.


27. 3. 2019