Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy a doprovodné, vzdělávací a informační programy.

Dodávky bude zajišťovat 1x týdně společnost Bovys s.r.o.

Nárok na produkty budou mít nově od 1. 9. 2017 všichni žáci ZŠ, tzn. 1. - 9. tř.

https://ovocedoskol.szif.cz