Provoz školní jídelny

Souhrnné předpisy pro jídelnu ZŠ

 1. Žáci vstupují do jídelny pouze na pokyn pedagogického dozoru, popř. vyučujícího, který je do jídelny přivedl a drží nad nimi dohled až do příchodu dozorujícího učitele.
 2. Do jídelny přichází žáci pouze na oběd. Během dne jen o 1. a 2. přestávce si zde mohou koupit mléčné výrobky.
 3. Použité nádobí a příbory odevzdá po jídle do odkládacího okénka.
 4. Žáci se u výdejního okénka řeknou o množství stravy, které jsou schopni sníst. Pokud budou mít málo, mohou požádat o přídavek.
 5. Žáci se v jídelně chovají slušně, dodržují zásady správného stolování, nekřičí, nenechávají na stole zbytky jídla a nádobí.
 6. Všem strávníkům je zakázáno odnášení nádobí ze školní stravovny.
 7. Do školní jídelny není povolen vstup žákům, kteří nebyli daný den ve škole a jsou ve stavu nemocných.
 8. V době Covid-19 nepřítomnosti žáka (nemoci) nemůže oběd vyzvednout rodič a ani nikdo jiný.
 9. Za pořádek ve školní jídelně zodpovídá pedagogický dozor dle rozpisu. Za žáky školní družiny zodpovídají vychovatelky ŠD.
 10. Odhlásit oběd lze osobně nebo telefonicky na daný den nejpozději do 7,30 hod. Tel číslo /záznamník/ 606 079 755
 11. Stravovna slouží i ke stravování zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206.
 12. Připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně pedagogickému dozoru.
 13. V době Covid-19 žáci si nesmí sami brát příbory, skleničky s pitím, dezerty, kompoty a saláty - budou jim podávány pedagogickým dozorem.
 14. Jídelna se bude dezinfikovat po každé skupině strávníků.

Ke stažení