Pravěk

Koncem září se na školní zahradě sešly tři tlupy pravěkých človíčků: tlupa Medvědí tesák, tlupa Šedí vlci  a tlupa Kočičáků.

Všichni zvládli pravěký tanec i základy pravěké kuchyně. 


27. 9. 2021