Obora Lány

Se závěrem školního roku nastala doba školkových výletů. Na jednom takovém jsme navštívili Oboru lesní správy Lány, slouží k ukázce zvěře, která žije ve velké oboře. Mohli jsme spatřit jeleny, daňky, muflony nebo divoké prase.

Součástí výletu byly i zábavné sokolské hry a soutěže. Děti si odnesly nejen zajímavé zážitky, ale i diplomy a medaile od sokolíka Pepíka.

Moc děkujeme panu Jirkovskému, který zasponzoroval a zajstil celé mateřské škole dopravu vlastním autobusem.


26. 6. 2024