Čarodějnice

Poslední dubnový týden k nám přiletěli čarodějové a čarodějnice. Společně jsme prožili zábavné dopoledne plné soutěží, her, tance a čarování. Slavnost jsme zakončili pečením buřtíků a upálením zlé čarodějnice.


1. 5. 2019