Indiáni

Do naší indiánské vesnice se sešli všichni příznivci malých indiánů. Po úvodním divokém tanci za zvuku bubnů a zpěvu si mohli všichni vyzkoušet své dovednosti při chytání ryb, lovení dravého ptáka, krocení divokého mustanga, hod tomahavkem a skládání totemu. Při plnění úkolů děti sestavily totem, za který obdržely odměny. Na závěr se rozhořel oheň přátelství, na kterém si každý mohl opéct buřtíky.


3. 6. 2019