Den v Mateřské škole

 • Děti plnící povinné předškolní vzdělávání musí být ve třídě nejpozději v 8 hodin.
 • Když se ráno rozloučíme s rodiči, vybereme si svoje nejmilejší hračky, stavebnice nebo třeba malování. Po osmé hodině všechno uklidíme, sedneme si v kruhu a domluvíme se, co budeme celý den dělat, na co se můžeme těšit. Nejdřív se ale jdeme do tělocvičny proběhnout a zahrát s míčem nebo na klouzačku. Potom se musíme umýt a nasvačit.
 • Dopoledne si s paní učitelkou něco zajímavého povídáme, hrajeme a zkoušíme. Někdo chce raději zpívat, kreslit, tvořit třeba z písku, keramické hlíny nebo papíru. Učíme se správně mluvit, držet tužku i příbor. . Využíváme i počítače a tablet. Chodíme na vycházky do okolí školky, blízkého lesa nebo si hrajeme na naší zahradě. Vymysleli jsme si "pravidla chování", aby se nám tady líbilo úplně všem.
 • V poledne je oběd a po něm si vyčistíme si zuby. Někdo odchází po obědě domů.
 • Odpoledne odpočíváme, posloucháme pohádky. Ti nejstarší už také mohou začít "Objevovat angličtinu". Po odpolední svačině děláme to, co máme nejraději, hrajeme si ve třídě nebo venku. Nejpozději v 16.30 si nás rodiče odvedou domů.

Péče o zdraví dětí

 • Pohybové vyžití dětí – spontánní i řízené pohybové aktivity po celý den
 • Otužování – vzduchem a vodou, přiměřené oblékání
 • Stravování – pestrá strava, dostatečné, volně přístupné množství čajů, šťáv, čisté vody, denně ovoce a zelenina
 • Pravidelné čištění zubů, používání kapesníku, toaletních potřeb
 • Dostatek pohybu v lese i na zahradě, využití hřiště základní školy
 • Sledování rozptylových podmínek v lokalitě Kladno Švermov