Základní informace o Mateřské škole

Adresa: Náměstí Mikoláše Alše 1315, Kladno 7

Zřizovatel školy: Statutární město Kladno

Provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30 hod.

Kapacita školy, počet tříd: 54 dětí, 3 třídy

Telefony:

  • hlavní budova: omlouvání dětí 606 079 757
  • vedlejší budova: 606 079 756
  • zástupkyně ředitelky pro MŠ Petra Kločková:
    606 079 758, petra.klockova@zsmsvelvarska.cz
 

Naše školka

Mateřská škola v Hnidousích vznikla v červenci 1945. Od roku 1951 působí v budově bývalého obecního úřadu, postupně upravené pro provoz mateřské školy. V roce 1991 byla zařazena mezi zálohové organizace, v roce 1996 do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. V roce 2003 byla jako dvoutřídní MŠ spojena se základní školou na Základní školu a Mateřskou školu Kladno, Velvarská1206. V září 2009 vznikla rekonstrukcí nevyužívaných prostor třetí třída.

Pedagogičtí zaměstnanci

  • Zástupkyně ředitelky pro MŠ:Petra Kločková, tel. 606 079 758
  • Učitelky:Jitka Ševelová, Jitka Kasalová, Helena Hlinovská, Jarmila Nováková DiS., Zdena Literová
  • Asistentka pedagoga: Eliška Krubnerová

 Nepedagogičtí zaměstnanci

  • Provozní zaměstanci: Lenka Prokopová (kuchařka), Renata Landová a Martina Styblíková (úklid)