ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Školní jídelna Mateřské školy

Provoz jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Jídelníček tvoříme na základě zdravé výživy, dostatečného množství tekutin a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin. Strava je určena k okamžité spotřebě.

Ceník stravného

  Strávníci
3 - 6 let
Strávníci, kteří v tomto
školním roce dovrší 7 let
Přesnídávka 8 Kč 8 Kč
Oběd 21 Kč 24 Kč
Svačina  8 Kč  8 Kč

Způsoby a podmínky úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Měsíční záloha na stravné je splatná vždy nejpozději do 20. dne daného měsíce bankovním převodem.

Trvalý příkaz založte v srpnu 2019 (zálohová platba na září 2019).

Platby školného a stravného probíhají dopředu – zálohově a hradí se bezhotovostně (účtem).

Prosím mějte na paměti, že platby se v našem systému objeví za 2-4 dny po dni platby (dle banky ze které byla platba provedena).

Číslo účtu: 0100274201/0800 (ČS)

Variabilní symbol je přidělen každému dítěti – pokud jej nemáte, zjistíte ho u vedoucí školní jídelny

Konstantní symbol: 308

Poznámka pro příjemce: Jméno dítěte

Úhradu je možné provádět

 • Měsíčně (standardní trvalý příkaz)
 • Jednorázově (vklad na účet)

Platba přímým inkasem není možná.

Vyúčtování zálohových plateb stravného proběhne na základě skutečné docházky vratkou na účet plátce v červenci aktuálního školního roku (na vyžádání v lednu)

Stav stravovacího účtu vašeho dítěte (přeplatky/nedoplatky) můžete zjistit na www.strava.cz nebo na vyžádání u vedoucí školní jídelny (telefonicky nebo osobně v době 6-8 hodin nebo 14-15 hodin).

V mateřské škole jsou z hlediska stravování dvě věkové kategorie:

 • věk 2 - 6 let
 • věk 7 a více

Do kategorie se děti zařazují na celý školní rok. To znamená, že děti, které dosáhnou v průběhu školního roku věku 7 let, jsou zařazeny do kategorie 7 a více po celý školní rok. Platby školného a stravného probíhají dopředu – zálohově a hradí se bezhotovostně (účtem). Výjimečně lze doplatky uhradit v hotovosti.

úhrada za děti ve věku 2 - 6 let

 • školné 600,-Kč
 • za celodenní stravování: 740,-Kč (20 dnů x 37,-Kč)
 • za polodenní stravování: 580,-Kč (20 dnů x 29,-Kč)

úhrada za děti 7 a více let

 • školné 0,-Kč
 • za celodenní stravování: 800,- Kč (20 dnů x 40,-Kč)
 • za polodenní stravování: 620,- Kč (20 dnů x 31,-Kč)
Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 činí 600 Kč.

V souladu s novelou zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), § 123, odst. 2 jsou od této úplaty osvobozeny děti starší pěti (děti plnící povinné předškolní vzdělávání a to i v případě odkladu povinné školní docházky).

Zákonný zástupce dítěte zodpovídá za uskutečněné platby a je povinen uhradit případný vzniklý nedoplatek.

Ke stažení© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík