Školní jídelna Mateřské školy

Provoz jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Jídelníček tvoříme na základě zdravé výživy, dostatečného množství tekutin a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin. Strava je určena k okamžité spotřebě.

Ceník stravného

  Strávníci
3 - 6 let
Strávníci, kteří v tomto
školním roce dovrší 7 let
Přesnídávka 10 Kč 10 Kč
Oběd 23 Kč 26 Kč
Svačina 10 Kč 10 Kč

Způsoby a podmínky úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Měsíční záloha školného a stravného se hradí bezhotovostně, měsíc předem, nejpozději čtrnáctého.

Číslo účtu školy, kam zasíláte úhradu za stravné a školné 0100274201/0800 KS 308 a doplňte jméno dítěte a přidělený variabilní symbol. Ten dostanete po vyplnění přihlášky ke stravování.

Trvalý příkaz založte v srpnu 2021 (zálohová platba na září 2021).

Prosím mějte na paměti, že platby se v našem systému objeví za 2-4 dny po dni platby.

V souladu s novelou zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), § 123, odst. 2 jsou od této úplaty osvobozeny děti starší pěti (děti plnící povinné předškolní vzdělávání a to i v případě odkladu povinné školní docházky).

Zákonný zástupce dítěte zodpovídá za uskutečněné platby a je povinen uhradit případný vzniklý nedoplatek.