ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Školní jídelna Mateřské školy

Provoz jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Jídelníček tvoříme na základě zdravé výživy, dostatečného množství tekutin a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin. Strava je určena k okamžité spotřebě.

Ceník stravného

  Strávníci
3 - 6 let
Strávníci, kteří v tomto
školním roce dovrší 7 let
Přesnídávka 7 Kč 7 Kč
Oběd 20 Kč 23 Kč
Svačina  7 Kč  7 Kč

Způsoby a podmínky úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

  • Inkasem – Plátce sporožirožirového či běžného účtu si ve své bance zřídí souhlas s inkasem ve prospěch sběrného účtu č. 0100274201/0800 v limitní částce min. 1 600 Kč. Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se inkasuje k 20. dni v měsíci na následující měsíc.
  • Příkazem na účet školy - Plátce běžného účtu pošle platbu ve prospěch účtu 19-388152309/0800, k platbě zadá variabilní číslo, které obdrží v kanceláři školy.
  • Poštovní poukázkou - Plátce pošle platbu vždy k 20. dni v měsíci.
  • Zákonný zástupce dítěte zodpovídá za evidenci stravy (archy v šatnách), její včasné odhlášení v MŠ do 8.00hod daného dne telefonem (606 079 757), osobně.
Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 činí 610 Kč.

V souladu s novelou zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), § 123, odst. 2 jsou od této úplaty osvobozeny děti starší pěti (děti plnící povinné předškolní vzdělávání a to i v případě odkladu povinné školní docházky).

 

Ke stažení© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík