Školní jídelna Mateřské školy

Provoz jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Jídelníček tvoříme na základě zdravé výživy, dostatečného množství tekutin a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin. Strava je určena k okamžité spotřebě.

Ceník stravného 2022/2023

  Strávníci
3 - 6 let
Strávníci, kteří v tomto
školním roce dovrší 7 let
Přesnídávka 10 Kč 11 Kč
Oběd 28 Kč 33 Kč
Svačina 10 Kč 11 Kč
  • Každé dítě musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování
  • Zákonný zástupce včas odesílá finance na účet dítěte, ze kterého probíhá odečet školného a stravy
  • Zákonný zástupce je povinnen řádně a včas odhlašovat stravu v systému www.strava.cz. Přihlašovací údaje a variabilní symbol vám sdělí jídelna po odevzdání přihlášky na váš email.
  • Číslo účtu školy, kam zasíláte úhradu za stravné a školné je 0100274201/0800 KS 308
  • Do textu doplňte jméno dítěte a přidělený variabilní symbol
  • Odhlášky na daný den se přijímají do 14:00 hod. dne předešlého na www.strava.cz. Výjiměčně v daný den do 7:00 hod. na telefon: 606 079 755.
  • Obědy se vydávají v době od 11:15 hod. do 14:45 hod., v této době není možné poskytovat žádné informace (kancelář ŠJ je uzavřena)
  • Provoz kanceláře ŠJ: 6:15 - 7:30hod., 14:00 -14:45hod. email: alena.sefflova@zsmsvelvarska.cz 

 

Školné 2022/2023

  • děti 3 - 5 let  750,-Kč
  • děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou  0,- Kč

 

Způsoby a podmínky úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

Měsíční záloha školného a stravného se hradí bezhotovostně, měsíc předem, nejpozději čtrnáctého (zúčtování probíhá vždy 15tého)

Vkládat peníze na účet dítěte můžete jednorázově nebo pravidelně. Doporučujeme založit trvalý příkaz s dostatečnou výší na pokrytí (měsíční stravy a školného). První zálohová platba proběhne v září (platba na září,říjen), poslední platba v červnu. Nezapomeňte na platbu za prázdninový provoz, je povinná pro všechny děti, které neplní předškolní vzdělávání. Konečné vyúčtování obdržíte na konci šk.roku a vzniklý přeplatek vám bude zaslán na účet z kterého přichází platby. 

Prosím mějte na paměti, že vaše platby se v našem systému objeví za 2-4 dny po dni platby.

V souladu s novelou zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), § 123, odst. 2 jsou od této úplaty osvobozeny děti starší pěti (děti plnící povinné předškolní vzdělávání a to i v případě odkladu povinné školní docházky).

Zákonný zástupce dítěte zodpovídá za uskutečněné platby a je povinen ihned uhradit případný vzniklý nedoplatek.