Prázdninový provoz 2020

Informace k prázdninovému provozu v MŠ Velvarská pro zájemce ze ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2116 (MŠ Divadelní1740), ZŠ a MŠ Kladno, Pod Kuklíkem 1711 (Motyčín),
MŠ J. Hory, Kladno 1801

Prázdninový provoz:  10. 8. ÷ 21. 8. 2020 (10 dní)

Nezbytnou legislativní součástí je přijímací řízení k tomuto provozu (netýká dětí MŠ Velvarská). Upozorňujeme, že legislativa neumožňuje ředitelce školy přijmout k prázdninovému provozu více dětí než je kapacita MŠ, to znamená 54.

K řádnému přihlášení je nezbytné:

  • odevzdat vyplněnou přihlášku (i elektronicky) na helena.hlinovska@zsmsvelvarska.cz
  • odevzdat kopii evidenčního listu (domluvte se ve vaší kmenové MŠ)
  • odeslat platbu: školné 29,-/den, to je za 10 dní v srpnu: 290,-

+

Stravné:

  • dopolední svačina 8 Kč
  • oběd 24 Kč (děti starší 7 let hradí 24 Kč)
  • odpolední svačina 8 Kč   to je 40 Kč/den  (42 Kč/den)

Částku zašlete do 30. 5. 2020 na účet: 0100274201/0800 – variabilní symbol: 4444.

Do zprávy pro příjemce uveďte svou MŠ + jméno dítěte (nikoli rodiče, nejsou vždy totožná).

Platby v hotovosti nejsou možné.

V případě dalších informací kontaktujte vedení MŠ: Helena Hlinovská – tel.: 606 079 758, helena.hlinovska@zsmsvelvarska.cz

Ke stažení