Školní vzdělávací program Malí vědci objevují svět

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) se jmenuje "Malí vědci objevují svět". Je zaměřen na využití unikátního technického zařízení a vybavení, kterým MŠ disponuje. Naším cílem je umožnit dětem zkoumat, experimentovat ve všech oblastech živé i neživé přírody. Děti dostávají příležitost k rozvoji svých kognitivních schopností. Pracujeme metodami smyslových a psychomotorických aktivit, zařazujeme činnosti hudební, dramatické, pohybové. Dbáme, aby děti měly dostatek času na různé typy her, protože ty jsou pro dítě předškolního věku nenahraditelné.

 • Září: Po prázdninách
 • Říjen: Budeme si spolu hrát
 • Listopad: Všichni jsme přátelé
 • Prosinec: Těšíme se na Vánoce
 • Leden: Leden, leden, pokryl vodu ledem
 • Únor: Co děti baví
 • Březen: Zimo, zimo, táhni pryč
 • Duben: Svět kolem nás
 • Květen: Dívej se a uvidíš
 • Červen: Těšíme se na prázdniny i do školy

Projekty 

 • "Objevování angličtiny"  Děti se vědomě učí pojmenovat anglicky například barvy, zvířata, čísla, dopravní prostředky, poznávají některé reálie. Angličtina je jednou týdně, pod vedením kmenové učitelky. Zvolit ji mohou rodiče dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.
 • "Pro nespavce" jsou odpolední relaxační a edukační aktivity. Mají pomáhat dětem dosáhnout kompetencí pro úspěšné zahájení povinné školní docházky.
 • "Keramika" - tvoření z keramické hlíny umožňuje dětem uplatnit vlastní fantazii a zručnost. Výrobky v MŠ tvoříme, vypalujeme v peci v ZŠ.
 • Roční projekty
  • "Jak to všechno začalo" 
  • " Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

Některé tématické aktivity ze ŠVP

 • Kluci a holky jdou do školky (postupné zvykání na pobyt v MŠ, režimové momenty, povinné předškolní vzdělávání)
 • Helloween (poznávání tradic jiných národů, pracovní, hudební činnosti, experimenty s dýní, zábavné dopoledne)
 • Mikuláš ve školce (připomínka lidových tradic, návštěva žáků a pedagogů ze ZŠ, hudební, výtvarné činnosti)
 • Vánoční besídky (poznávání původu českých tradic, setkání s rodiči, společné vystoupení, výtvarné, pracovní činnosti)
 • Návštěvy v ZŠ (seznámení s prostředím základní školy a jejími metodami vzdělávání, práce s interaktivní tabulí v ZŠ)
 • Velikonoční výstava v ZŠ (připomínka jarních tradic, podpora spolupráce se ZŠ, experimenty s vajíčkem, rostlinami)
 • Čarodějnice na zahradě (připomínka lidových tradic, pracovní a hudební aktivity, zábavné dopoledne)
 • MDD - zahradní slavnost pro rodiče a děti (rozloučení s předškoláky, vystoupení,  hry, soutěže pro všechny)
 • Kulturní pořady, edukační programy (divadla, koncerty, dopravní tématika, Malá technická univerzita, NSEV Čabárna)
 • Výlet na závěr školního roku

Akce v průběhu školního roku upravujeme a doplňujeme podle aktuální situace a možností. Sledujte prosím aktuální informace pro bližší informace k akcím, které plánujeme v nejbližším období. Informace a fotografie z akcí, které již proběhly, si můžete prohlédnout v rubrice Akce a Fotogalerie.

 

Ke stažení