Mikroskopování v 6. třídě

V hodině přírodopisu nás čekala naše první laboratorní práce ve škole. Již dříve jsme se seznámili s mikroskopem, umíme ho popsat, umíme vytvořit preparát. Tyto dovednosti jsme dnes zúročili při mikroskopování řas. Práce nás bavila.


22. 9. 2020