Párová výuka - Matematika - Zeměpis v 6. třídě

Dnes jsme si procvičili jednotky délky, měřili jsme pomocí starých jednotek délky, přepočítávali na současné, prostě jsme si hodinu užili.


11. 10. 2020