Badatelsky orientovaná výuka v 6. třídě

V hodině přírodopisu jsme zkoumali houby. Stáli jsme před problémem, jak vlastně houby získávájí výživu, jaký význam mají pro přírodu.


11. 10. 2020