Světýlko naděje

Vzhledem k současné situaci, kdy se nemůžeme setkat v tradičním lampionovém průvodu, jsme se připojili k výzvě a rozsvítili jsme naše okna. Světýlka svítí nejen jako symbol naděje, ale i jako poděkování všem těm, kteří zachraňují životy, starají se o seniory v domovech a centrech, jako poděkování rodičům i učitelům za to, jak zvládají distanční výuku. Poděkování patří prostě všem lidem dobré vůle.


17. 11. 2020