Programy primární prevence

Dne 3.4. a 26.4. 2024 proběhly preventivní programy určené pro I. i II. stupeň. Pro mladší žáky to byl program: Agenti v utajení - po stopách pana Pravdy, pro starší žáky program: S Pravdou to není snadné.

Během programů žáci zjistili, jak snadno můžeme někomu křivdit - domýšlet si něco. Vyzkoušeli si používat popisný jazyk, díky kterému zlepšili své komunikační dovednosti. Dále si vyzkoušeli, jak lépe zvládat konfliktní situace, jak vyjadřovat své pocity, postřehy, potřeby, aniž by druhému křivdili. Pochopili, že je důležité být v komunikaci otevření, ale neútoční, protože každý můžeme mít na stejnou věc naprosto odlišný pohled.

Cíl programů byl zaměřen na prevenci šikany a konfliktů, předcházení slovnímu ubližování, podporu empatie, rozvoj komunikačních dovedností a respekt k odlišnému.

Žáci se aktivně programů zúčastnili a dobře při nich spolupracovali.


30. 4. 2024