Preventivní program 6. - 9. třída

Dne 9. 5. a 10. 5. se uskutečnil preventivní program PČR o nebezpečí drog. Kromě drogové problematiky byl program zaměřen také na trestní odpovědnost osob starších 15 let a dospělých lidí. 

Žáci pracovali ve skupinách, plnili stanovené role, sledovali film a odpovídali na otázky právní odpovědnosti. Mohli si vyzkoušet test na drogy a prohlédnout si druhy drog ve speciálním kufříku.

Děti se dozvěděly například jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží, zda je možné se vymanit z vlivu tvrdých drog, jaké jsou postihy při neúmyslném zabití.
Žáci aktivně spolupracovali, program je zaujal.


12. 5. 2024