Obhajoby ročníkových prací

Jako tradičně každý rok se i v letošním školním roce uskutečnily obhajoby ročníkových prací žáků 9. třídy. Žáci si v září loňského roku vybírali témata z nabídky, kterou dostali. Někteří si ale zvolili téma vlastní. Na práci pracovali od října, odevzdávali jí na konci měsíce dubna. Poté ještě připravili prezentaci k vlastní obhajobě práce. Témata prací byla velmi zajímavá a žáci vše zvládli. 


19. 6. 2024