Třída 8. - učivo

Informace třídního učitele

Co máme doma udělat z ČJ? :)

V učebnici, str. 44-47 - pravopis koncovek jmen a sloves. Projděte si to, pokud možno doplňte. Ve čtvrtek u všech provedu kontrolu a hromadně zkontrolujeme, opravíme. Příští týden bude z těchto cvičení diktát.

Mgr. Lucie Pečeňáková / 21. 11. 2021

Informace od vyučujících

Videa 8. tří Šetři s vodou

https://www.youtube.com/watch?v=CyWnaS5GX8I

https://youtu.be/_Lh1lO_CAFs


Mgr. Alena Šefflová / 1. 12. 2021

dějepis 8 prosinec

Velká francouzská revoluce (uč. 34-40)

DV 29.11.-3.12. VFR (str. 34-36)


Mgr. Hedvika Chabičovská / 30. 11. 2021

Matematika

Nově také nabízíme individuální konzultaci nebo dovysvětlení látky přes aplikaci Google Hangouts Meet(Videokonference).

V PC na adrese https://meet.google.com

V mobily nutno nainstalovat aplikaci Hangouts Meet

Vždy je nutno se přihlásit pomocí školního mailu, kdo zapomněl heslo nebo nemá vytvořený účet, kontaktuje pana zástupce na mailu zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

Týden 20. 9. - 24. 9. 

Celá čísla, zlomky racionální čísla - opakování

Přímá a nepřímá úměrnost, poměr, trojčlenka

Týden 29. 9. - 1. 10.

Procenta, využití ve slovních úlohách

Týden 4. - 8. 10.

procenta procvičování, test na úměrnosti

Týden 11. 10. - 15. 10.

Procenta ve slovních úlohách, test na procenta

Týden 18. - 26. 10. 

Shodnost, konstrukce trojúhelníků, středová souměrnost,konstrukce rovnoběžníků, obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, úvodní test z opakování

 

Týden 1. 11. - 5. 11.

konstrukce lichoběžníku, rovnoběžníku. Pythagoriáda

Týden 8. 11. - 12. 11.

Hranol povrch a objem, test na konstrukci

Týden 15. - 19. 11.

Slovní úlohy na hranol povrch a objem, odvozování vzorců

učivo 8. třídy - druhá mocnina zavedení

Týden 22. - 26. 11. 

distanční mocniny zlomků, celých, malých a velkých čísel ( 2 úkoly učebna, web)

prezenčně - práce s tabulkami, hledání druhé mocniny v tabulkách, výpočet na kalkulačce

Týden 29. 11. - 3. 12.

druhá mocnina v tabulkách na kalkulačce, zavedení druhé odmocniny

 


Mgr. Alena Šefflová / 26. 11. 2021

Chemie

Nově také nabízíme individuální konzultaci nebo dovysvětlení látky přes aplikaci Google Hangouts Meet(Videokonference).

V PC na adrese https://meet.google.com

V mobily nutno nainstalovat aplikaci Hangouts Meet

Vždy je nutno se přihlásit pomocí školního mailu, kdo zapomněl heslo nebo nemá vytvořený účet, kontaktuje pana zástupce na mailu zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

Týden 20. 9. - 24. 9. 

Chemie jako přírodní věda, vlastnosti látek, směsi 

Týden 29. 9. - 1. 10.

Skupenství, oddělováníé směsí - laboratorní práce

Týden 4. - 8. 10.

projekt vzduch, laboratorní práce filtrace

Týden 11. 10. - 15. 10.

důležité směsi vzduch a voda

Týden 18. - 26. 10. 

Voda, uzavření kapitoly test

Týden 1. 11. - 5. 11.

projekt šetření s vodou

Týden 8. 11. - 12. 11.

dokončení projektu

Týden 15. - 19. 11.

Prezentace projektu, historie teorie atomistiky

Týden 22. - 26. 11. 

Periodická sousrtava prvků, prezentace projektu, úkol na učebně, na webu v době karantény

Týden 29. 11. - 3. 12.

atom, molekula, prvky, periodická soustava prvků naučit značky skupiny I.a, II.A, III.A

 


Mgr. Alena Šefflová / 26. 11. 2021

Anglický jazyk 8 .třída Zborková

Pondělí 22.11.

Uč. Str. 31/7 – přečíst, písemně odpovědět na otázky 31/8

PS 36/1,2,3,

 

Úterý 23.11.

PS 36/4+ 37/5; 38/tabulka – přečíst, tvary v tabulce naučit

PS 38/7

18.11.2021

- test slovíčka lekce 0 - čtení, práce s textem str.30 učebnice a nová slovní zásoba  Unit 1c Meet famous artists- přídavná jména , pracovní sešit str. 26 b - dokončit paměťovou mapu,a str. 36.


Lenka Zborková / 24. 11. 2021

Přírodopis 8. třída

Září

- opakování pojmů - podle učebnice - žlutý rámeček

- stavba rostlinné a živočišné buňky - opakování

- Druhy listů - rozdělení - látka z minulého školního roku

- stavba stonku, kmene, typy kořenového systému

- systém a třídění živočichů


Mgr. Jana Géringová / 2. 11. 2021

Zeměpis 8. třída

Září

- opakování Evropy - oblasti Evropy, jejich společné znaky, práce s mapou


Mgr. Jana Géringová / 2. 11. 2021

Zeměpis 8. třída

Říjen

Historický vývoj státu a jeho moderní historie

Povrch a jeho členění, geologická stavba

Listopad

Podnebí ČR - podnebné oblasti

Vodstvo ČR

Půdy ČR a jejich využití - druhy, typy

Prosinec

Obyvatelstvo ČR

Leden

Města v ČR

Hospodářství ČR

Únor

Zemědělství ČR

Průmysl ČR - druhy průmyslu

Březen

Průmysl - druhy

Doprava v ČR

Duben

Administrativní členění ČR

Praha

Středočeský kraj

Květen

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký a Pardubický kraj


Mgr. Jana Géringová / 2. 11. 2021

Ruský jazyk 8. třída

Říjen

Lexika - činnosti

Gramatika - zvratná slovesa, číslovky 10 - 100, 1000

Fonetika - výslovnost, básničky

do slovníku zasat slovíčka z "bublin" a číslovky - umět je číst a psát

 

Listopad

Lexika - dny v týdnu, denní doba, režim dne

Gramatika - časování sloves I. a II. typu

Prosinec

Lexika - opakování slovní zásoby

Gramatika - použití sloves

Leden

Dokončení lekce

Lexika - Slovní zásoba na téma Jídlo

Gramatika - Časování sloves jesť a piť, přídavná jména

Únor

Lexika - Slovní zásoba na téma Jídlo

Gramatika: slovesa

Březen

Lexika: Nákupy

Gramatika: přídavná jména, zájmena

Duben

Lexika: obchody, nakupování

Gramatika: použití zájmen ve větách

Práce s textem - čtení a překlad

Květen

Lexika: popis osoby, vlastnosti

Gramatika: přídavná jména a jejich použití, koncovky


Mgr. Jana Géringová / 2. 11. 2021

Přírodopis 8. třída

Říjen

Orgánové soustavy obratlovců - trávicí soustava, dýchací soustava

Nalepit nasdílený a popsaný obrázek do sešitu - trávicí soustava obratlovců

Listopad

Dýchací soustava obratlovců

Oběhová soustava obratlovců

Vylučovací soustava obratlovců

Řídící soustavy

Prosinec

Smysly obratlovců

Rozmnožování obratlovců

Etologie - chování obratlovců

Ochrana obratlovců

Leden

Člověk - taxonomické zařazení člověka

Lidské rasy

Vývoj člověka

Únor

Pokryv těla člověka - kůže

Kostra - stavba

Březen

Lebka

Spojení mostí

Stavba kostí

Svalstvo

Duben

Základní činnost buněk lidského těla

Trávicí soustava člověka

Dýchací soustava člověka

Květen

Krev

Oběhová soustava člověka

Vylučovací soustava

Nervové řízení

 


Mgr. Jana Géringová / 2. 11. 2021

Ruský jazyk 8. třída

Září

- opakování azbuky

- opakování základní slovní zásoby

- číslovky 1 - 20

- slovní zásoba na téma škola, vybavení bytu


Mgr. Jana Géringová / 2. 11. 2021

Fyzika 8. třída

V pátek 1.10.2021 Bude Test z Fyziky - opakování převody jednotek, rychlost, dráha čas, graf závislosti dráhy nebo rychlosti na čase.

Vzorové cvičné zadání z minulého týdne:

 

Tomáš Plechatý


Tomáš Plechatý / 30. 9. 2021