Platby

Školní jídelna

https://www.zsmsvelvarska.cz/jidelna/placeni/

Školní družina

Platbu ranní i odpolední ŠD můžete provést současně - poslat tedy 1100,-Kč.

Do poznámky uveďte slovy: Školní družina, jméno a příjmení dítěte, třídu.

Číslo účtu: 0100274201/0800, KS: 0308, VS je shodný se stravovnou.

Školní klub, kroužky

č. ú. 388 152 309/0800, variabilní symbol 222

Do poznámky uvedou: kroužky, jméno a příjmení dítěte.

Školní online pokladna

číslo účtu: 30015-388152309/0800 

specifický symbol: 61894508

variabilní symbol: je přidělen po registraci do školní online pokladny

http://system.skolniprogram.cz

ID školy je: 61894508