Sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 vyhlásila v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2010 finanční sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.

Celkový výtěžek sbírky na pomoc obětem zemětřesení na Haiti činí 7 460,- Kč.

Žáci se podíleli částkou 5 606,- kč, zaměstnanci ZŠ a MŠ přispěli ve výši 1 854,- Kč.

Peníze byly vloženy na účet společnosti ADRA č. 40284028/0300, var.symbol 391.

Za všechny finanční příspěvky děkujeme.

3. 2. 2010