Květinový den - sbírka Ligy proti rakovině 2011

Český den proti rakovině (15. Květinový den) se uskutečnil 11. 5. 2011.

Naše škola se již potřetí účastnila této sbírky. Jako dobrovolníci jsme vyrazili do ulic Švermova. Letos jsme měli zástupce 7. - 9. třídy. Měli jsme k dispozici 4 vaky a 250 kvítků. Nejprve jsme prodávali v naší škole a ve škole v Motyčíně. Nezapomněli jsme ani na mateřské školky. Zbytek kytiček jsme prodali na náměstí ve Švermově. A jaký úspěch měla naše práce?

Vybrali jsme celkem 5316,- Kč

  • vak číslo 305: 1076,- Kč
  • vak číslo 306: 1262,- Kč
  • vak číslo 307: 1 681,- Kč - nejlepší prodejci
  • vak číslo 308: 1297,- Kč

Všem účastníkům patří veliké poděkování za štědrost a ochotu pomoci druhým.


11. 5. 2011