Květinový den - sbírka Ligy proti rakovině 2012

Středa 16.5.2012 byla věnována Dnu boje proti rakovině.

Již počtvrté jsme se jako dobrovolníci zúčastnili  prodeje kvítků v rámci " Dne boje proti rakovině." Žáci 9. třídy pod vedením paní učitelky Jany Sukové vyrazili již v 7 hodin do ulic prodávat tuto kytičku přinášející naději.

Ve čtyřech skupinkách prodávali žáci celkem 250 kvítků. Z tohoto prodeje jsme přispěli celkovou částkou 4 896,-Kč na fond Ligy proti rakovině.

Nejúspěšnějšími prodejci se stali Jana Karásková, Míša Jizbová a Martin Soukup, v jejich vaku se objevila částka 2 237,-Kč. Vak měl číslo 0305.Ve vaku číslo 0304 bylo1 275Kč, ve vaku 0306 bylo 724,-Kč a poslední vak číslo 0303 obsahoval částku 660,-Kč.

Všem účastníkům dobrovolné akce patří veliké poděkování, a to nejen prodejcům, ale i občanům Švermova, kteří si zakoupili tento drobný kvítek plný naděje.

Moc děkujeme!

16. 5. 2012