Projekt Ruce - 1. třída

4.5. 2009 se v 1. třídě uskutečnil projekt Ruce.

Projektový den začal tím, že jsme si prohlédli plakáty, které děti doma vytvořily. Vystříhaly obrázky rukou, vykonávajících nějakou činnost.

V další části hodiny jsme vyzkoušeli, jak je náročné dělat něco jen s pomocí jedné ruky - např. zapnout aktovku, obléknout svetr, připravit si učení. Děti si také zopakovaly názvy prstů ( slova skládaly z vystřihovací abecedy na lavici ) a dvě básně, které jsme se učili o rukou. Děvčata nám ukázala, jak si ozdobila ruce prstýnky a náramky. Zahráli jsme si různé hry - např. Na zrcadlo, Pantomimu, Předávání dárku v kruhu, Déšť. Děti si zkusily, jak správně podávat ruku , když přejí kamarádovi k svátku. Dále vymýšlely, co znamená, když se řekne - děravé ruce, zlaté ručičky.

V závěru projektu jsme se věnovali výtvarné činnosti - otisky rukou na papír a výroba ryby, která měla místo ocasu obkreslenou ruku.

Myslím, že se nám projektový den povedl. Děti se nejen pobavily, ale i zábavnou formou něco naučily. Budeme se těšit na další projekt s názvem Moudrá sova, který se uskuteční v červnu.

Martina Čížková

5. 5. 2009