Les ve škole, škola v lese

8. třída se v rámci chemie zabývala změnou klimatu a katastrofami lesa.

V rámci chemie se 8. třída zabývala globálním problémem klimatických změn, které se týkaly lesa. Na myšlenkové mapě jsme hledali možnosti zániku lesa a také jsme se zabývali podílem člověka na ničení lesa. Vymysleli jsme katastrofy, které způsobuje sama příroda - sopečná aktivita, požáry, povodně, vichřice, přemýšleli jsme i o podílu člověka na těchto  katastrofách  - odpady vhozené do lesa, nekontrolované kácení lesa, katastrofy jaderných elektráren atd. Pak jsme se zabývali fotosyntézou, vytvořili jsme model glukozy a zamysleli jsme se nad tím, kam se ukrývá energie ze Slunce.

Na závěr jsme zhlédli zajímavý dokument o roce 2012 - o možné velké katastrofě celého lidstva. Tato teorie je velice zajímavá.

Lidé, zamyslete se nad tím, jak přírodě již neškodit, ba naopak jí pomáhat.

13. 2. 2011