Minisčítání

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. O tomto víkendu byl rozhodný okamžik sčítání (půlnoc z 25. na 26. března 2011).

Naše  škola se na podzim roku 2010 zúčastnila tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Logo projektu Minisčítání

Minisčítání navrhl a realizuje Český statistický úřad jako součást informační kampaně pro chystané Sčítání lidu, domů a bytů 2011. To je statistické šetření, které se koná pravidelně každých deset let a účastní se ho úplně všichni občané, kteří jsou ke zvolenému okamžiku přítomni na území České republiky.

Minisčítání je zábavná forma statistického zjišťování, která má zajímavě a prakticky přiblížit žákům a studentům princip sběru, zpracování a využití statistických dat.

Důležitou zásadou Minisčítání je, že veškeré výsledky jsou určeny pouze pro vzdělávací a propagační účely. Zároveň je šak se všemi údaji zacházeno tak, jako by se jednalo o standardní statistické šetření – je přísně zachována jejich anonymita.

Minisčítání je určené pro žáky od 4. tříd základních škol po nižší ročníky víceletých gymnázií z celé České republiky.

Zdroj: http://www.czso.cz/miniscitani/redakce.nsf/i/o_miniscitani

Výsledky si můžete prohlédnout na www stránkách projektu minisčítání, kde jsou i výsledky naší školy.

27. 3. 2011