Po stopách Švermova II.

Dne 1.listopadu jsme se vydali "Po stopách Švermova II."

Navázali jsme na akci, která se konala již na jaře a kdy jsme se seznámili z částí Švermova na motyčínské straně. Nyní jsme se věnovali straně hnidouské a ještě jsme se snažili porovnávat to, co zde bylo dříve, s tím, co je zde dnes.

Vyšli jsme po třídách v osm hodin. První zastávka byla v kostele sv.Mikuláše, kde jsme si díky pí.Harigelové, která nám kostel otevřela, mohli prohlédnout interiér, a to i včetně kůru a varhan. 8. a 9.třída pokračovala nejprve na prohlídku čističky, ostatní si v různém pořadí  prohlédli fotbalové hřiště, hokejbalové hřiště, tenisové kurty, Benešovnu, dětské hřiště, louku, starou školu a Jágrův statek. Na každém místě zjistili současný stav. Společně potom ve škole porovnali se stavem minulým, ten měli sepsaný  k dispozici všichni učitelé. Tady jsme zapojili rodiče i prarodiče a v předstihu jsme je požádali, aby nám sepsali své vzpomínky na tato místa.

Akce se povedla, všem zúčastněným i spisujícím děkujeme a už se těšíme na projekt "Po stopách Švermova III.", který proběhne na jaře.

6. 11. 2013