Recyklohraní

Projektu RECYKLOHRANÍ se naše škola aktivně účastní již od roku 2008.

Za pět let se nám podařilo odvézt několik tun elektroodpadu a tím ochránit naši přírodu. Děti se  společně s rodiči učí nejen třídit a odnášet baterie a  drobné elektrozařízení do školy , ale i  objevovat principy recyklace a přemýšlet o tom, co všechno lze z elektrozařízení získat.

V hodinách plní jednoduché úkoly, tvoří z PET lahví příšerné bytosti, vymýšlení ekologické vlajky a podobně. Za tyto úkoly a za odvezený elektroodpad získává škola body, které může v košíku odměn vyměnit za hodnotné ceny.

V průběhu pěti let škola získala digitální magnetofon a volejbalový míč, plastelínovou řadu a pastelky pro budoucí prvňáčky, soupravu  na  kreslení. V současné době se společně s Vámi, rodiči a dětmi, snažíme získat  stůl na stolní tenis. Ještě nám chybí 300 bodů, ale věříme, že brzy se ho naši malí tenisté dočkají.

Moc děkujeme všem, kteří třídí a odnášejí elektroodpad do školy.

17. 12. 2013