Projektový den Pravěk

Už jste se někdy ocitli v pravěku? My ano a právě dnes ... 8.ledna 2015.

Projektový den "Pravěk" ... slovo pravěk láká svou tajuplností a dávnověkostí. A tak jsme se do něj vypravili. Děti z 1. - 5.třídy se na cestu do pravěku připravovaly již včera. Ve všech vyučovacích hodinách se prolínaly pradávné příběhy s tajemstvími vzniku přírody a života na Zemi a s počátky lidské existence.

Dnes  se formou dílen přidali i žáci druhého stupně. V dílně chemické sledovali zajímavé pokusy, které se v přírodě  objevují, ale kterých si běžně nevšímáme. V keramické dílně si vyzkoušeli po vzoru  prvních obyvatel naší Země vytvořit nádobu z hlíny.

V dílně cizojazyčné hráli různé slovní hry, přiřazovali česká slova k anglickým. A v češtinské dílně si vyzkoušeli dorozumívání beze slov, jen za pomoci skřeků a gest. Děti z naší školy i ze školky navštívily v tělocvičně zajímavou zážitkovou výstavu s přednáškou "Exkurze pravěkem".

Všichni se utvrdili v tom, že to lidé v pravěku měli náročné a těžké. A že naše cesta do pravěku byla dobrodružná, ale naštěstí ne nebezpečná.

8. 1. 2015