Výsledky voleb do školské rady pro období 2012 - 2014

Oznamujeme výsledky voleb do školské rady:

  • voliči odevzdali 63 platných volebních lístků
  • členy školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se stávají pan Luboš Frühauf a pan Roman Pavlíček