Výsledky voleb do školské rady pro období 2015 - 2017

Oznamujeme výsledky voleb do školské rady pro období 1.1.2015 - 31.12.2017:

  • voliči odevzdali 65 platných volebních lístků pro volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
  • členy školské rady z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků se stávají pan Luboš Frühauf a paní Tereza Černohorská
  • členy školské rady z řad  pedagogických zaměstnanců se stávají Bc. Petr Novák a Mgr. Jana Géringová