SRPŠ

Co je SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 (dále jen SRPŠ) je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu.

SRPŠ přináší náměty a připomínky, hájí práva žáků, podporuje činnost školy a vstupuje do jednání s dalšími subjekty v zájmu školy a žáků, organizuje kulturní a sportovní akce, hospodaří s příspěvky a kontroluje jejich efektivní využívání.

Zdroje tvorby fondu SRPŠ

  • dobrovolné příspěvky
  • dary od sponzorů nebo nadací
  • dobrovolné vstupné z akcí spolupořádaných SRPŠ, aj.

Způsob rozdělení peněz fondu SRPŠ

V souladu se základním posláním SRPŠ jsou finanční prostředky z fondu cíleně rozděleny na konkrétní akce organizované SRPŠ nebo jsou věnovány na vybavení a pomůcky pro školu.

O příspěvek z fondu může požádat kdokoli z okruhu ZŠ (pedagog, ředitel ZŠ, rodič žáka) - z důvodu evidence podkladů je požadována písemná forma žádosti o příspěvek z fondu.

Schvalování příspěvků z fondu je zajišťováno výkonným výborem na jeho pravidelných jednáních a dle doporučení výkonného výboru je příspěvek buď přiznán, částečně přiznán nebo nikoliv.

Členský příspěvek na rok 2019

Členský příspěvek je 300 Kč na žáka (každý další sourozenec 100 Kč).

Příspěvek je strháván z online pokladny školy.

Výkonný výbor 

Jméno

Funkce

Telefon

Email

Bc. Ludmila Leontýna Babuková

předseda

736 769 184

lumila.babukova@seznam.cz

 Petra Castilho

člen

777 810 028

houskovapetra@seznam.cz

Mgr. Hana Hromádková

člen

776 310 305

tiserka@email.cz

Ing. Zuzana Křenková

člen

606 280 936

zuza.krenkova@seznam.cz

Monika Mrázková

pokladník

604 317 231

mrazkova25@seznam.cz

Mgr. Kateřina Tobiášová

člen

603 512 170

ktobiasova@email.cz

 Šárka Tučková

místopředseda

605 213 035

sarka.tuckova@seznam.cz

Kontakt:

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 Velvarská 1206 273 09 Kladno

IČ: 26618516

Spisová značka: L 13409 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní účet: 2101672702/2010

Ke stažení