Třída 1.

Informace a učivo online:

Název třídy: 1.

Třídní učitel/ka: Mgr. Daniela Opatrná

Hlavní účet

388152309/0800

Školní družina

Platbu ranní i odpolední ŠD můžete provést současně - poslat 1 100,-Kč.

Do poznámky uveďte slovy: školní družina jméno dítěte, třídu

Číslo účtu: 0100274201/0800, KS 0308, VS shodný se stravovnou

Stravné

0100274201/0800 VS přidělen každému strávníkovi jiný

Školní klub, kroužky

bude upřesněno po zveřejnění nabídky kroužků

Školní online pokladna

  • číslo účtu: 30015-388152309/0800 
  • specifický symbol: 61894508
  • variabilní symbol: je přidělen po registraci do školní online pokladny
  • http://system.skolniprogram.cz
  • ID školy je: 61894508
 

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy 1.
Den0. hod. 7.05-7.50 1. hod. 7.55-8.40 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 10.00-10.45 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí Čj
Op
M
Op
Čj
Op
Prv
Op
TH
Op
Úterý M
Op
Čj
Op
Vv
Op
Tv
Op
Středa Čj
Op
M
Op
Čj
Op

Op
Čtvrtek Čj
Op
Prv
Op
Čj
Op
Tv
Op
Pátek Čj
Op
M
Op
Čj
Op
Hv
Op

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.