Třída 4.

Informace a učivo online:

Název třídy: 4.

Třídní učitel/ka: Mgr. Radka Poláčková

DOUČOVÁNÍ ŘÍJEN 2021

MATEMATIKA: 04.10.2021; 11.10.2021; 18.10.2021

ČESKÝ JAZYK: 07.10.2021; 14.10.2021; 21.10.2021

ANGLICKÝ JAZYK: 06.10.2021; 13.10.2021; 20.10.2021

 

Konzultační hodiny Radka Poláčková: pondělí 7:15 - 7:40 po předchozí domluvě 

Hlavní účet

388152309/0800

Stravné a platba družiny

0100274201/0800 VS přidělen každému strávníkovi jiný

Školní klub, kroužky

bude upřesněno po zveřejnění nabídky kroužků

Školní online pokladna

  • číslo účtu: 30015-388152309/0800 
  • specifický symbol: 61894508
  • variabilní symbol: je přidělen po registraci do školní online pokladny
  • http://system.skolniprogram.cz
  • ID školy je: 61894508
 

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy 4.
Den0. hod. 7.05-7.50 1. hod. 7.55-8.40 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 10.00-10.45 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí MD
Pl
M
Pl
Čj
Po
Aj
Po
Čj
Po
Tv
Pl
TH
Po
Úterý Čj
Po
Prv
Ka
Čj/NPU
Po/Ka
Vl
Cha

Lou
Středa AD
Po
Čj
Po
Aj
Po
M
Pl
Vv
Cha
Vv
Cha
Čtvrtek ČD
Po
Čj/NPU
Po/Ka
M
Pl
Čj
Po
Vl
Cha
Prv
Ka
Hv
Sl
Pátek Čj
Po
M
Pl
Aj
Po
M
Pl
Tv
Pl

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.