Třída 7.

Informace a učivo online:

Název třídy: 7.

Třídní učitel/ka: Mgr. Jana Géringová

Třídní foto třídy 7. [nové okno]
 

Hlavní účet

388152309/0800

Stravné

0100274201/0800 VS přidělen každému strávníkovi jiný

Školní klub, kroužky

bude upřesněno po zveřejnění nabídky kroužků

Školní online pokladna

  • číslo účtu: 30015-388152309/0800 
  • specifický symbol: 61894508
  • variabilní symbol: je přidělen po registraci do školní online pokladny
  • http://system.skolniprogram.cz
  • ID školy je: 61894508
 

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy 7.
Den0. hod. 7.05-7.50 1. hod. 7.55-8.40 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 10.00-10.45 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí
M
Še
Z
Čj
Peč
Rj/Šp
Gé/Po
TvH
Pl
TH
Úterý Vzdr
M
Še
Čj
Peč
Aj/Aj
Po/Zb
D
Cha
Vv
Cha
Vv
Cha
Středa
M
Še
Vobn
Kl
Čj
Peč
TvD
Op
TvH
Pl

Kl,Sl
Čtvrtek Fy
Pl
Aj/Aj
Po/Zb
D
Cha
Hv
Sl
Čj
Peč
Ikt
Pl
Pátek Z
RJ/Šp
Gé/Po
Fy
Pl
Aj/Aj
Po/Zb
M
Še
TvD
Op

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.

Třídnická hodina bude 1x za 14 dní, vždy v sudý týden.