Třída 8.

Informace a učivo online:

Název třídy: 8.

Třídní učitel/ka: Mgr. Lucie Pečeňáková

Hlavní účet

388152309/0800

Stravné

0100274201/0800 VS přidělen každému strávníkovi jiný

Školní klub, kroužky

bude upřesněno po zveřejnění nabídky kroužků

Školní online pokladna

  • číslo účtu: 30015-388152309/0800 
  • specifický symbol: 61894508
  • variabilní symbol: je přidělen po registraci do školní online pokladny
  • http://system.skolniprogram.cz
  • ID školy je: 61894508

 

Milí žáci a rodiče,

od 1. 9. se budeme setkávat v naší školní třídě v prvním patře. Posílám vám tedy přehled dění na první týden školního roku 2021-22.

1. 9. budete mít pouze 1 vyučovací hodinu (tedy od 7:55 - 8:40). Během této hodiny budete všichni testování na covid 19 PCR metodou. Testován nebude jen ten, od něhož obdržím e-mailem nejpozději do 31.8. 2021 potvrzení o absolvování očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci (platí pouze 180 dní!!!). Také tento den dostanete k vyplnění i kartu žáka - vyplněnou, prosím odevzdat následující den. Také mi prosím do 2.9. nezapomeňte donést souhlas se zakoupením pracovních sešitů. Příslušná částka se bude strhávat ze ŠOP. 

2.-3.9. trvá výuka od 7:55 do 11:40

3.9. se budou rozdávat učebnice - přineste si, prosím, psací potřeby, lepidlo, nůžky, tašku, batoh na knihy.

Připomínám též povinnost desinfikování si rukou a nošení roušek ve společných prostorách školy. 

Přeji  hezký zbytek prázdnin 

Mgr. Lucie Pečeňáková

 

Vážení rodiče.

 

Pro 8. ročník žádáme žáky aby se vybavili těmito sešity.

Matematika                            2x 440

Český jazyk                            5x 544

Anglický jazyk                        3x 524

Ruský jazyk/Španělský jazyk   2x 524

Dějepis                                  1x 524

Zeměpis                                 1x 540

Přírodopis                              1x 540

Fyzika                                    1x 440 (+ doporučuji linkovanou podložku)

Chemie                                  1x 540

Výchova ke zdraví                  1x 524

Informatika a výpočetní technika - bez sešitu 

Hudební výchova a Výchova k občanství - sešit vyučujícím nezadán.

 

Tomáš Plechatý       

 
 

Fotogalerie třídy