Třída 9.

Informace a učivo online:

Název třídy: 9.

Třídní učitel/ka: Mgr. Hedvika Chabičovská

Třídní foto třídy 9. [nové okno]
 

Hlavní účet

388152309/0800

Stravné

0100274201/0800 VS přidělen každému strávníkovi jiný

Školní klub, kroužky

bude upřesněno po zveřejnění nabídky kroužků

Školní online pokladna

  • číslo účtu: 30015-388152309/0800 
  • specifický symbol: 61894508
  • variabilní symbol: je přidělen po registraci do školní online pokladny
  • http://system.skolniprogram.cz
  • ID školy je: 61894508
 
 

Fotogalerie třídy