Třída III. ve školním roce 2016/17

Název třídy: III.

Třídní učitel/ka: Mgr. Daniela Opatrná

 

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy III.
Den0. hod. 7.05-7.50 1. hod. 7.55-8.40 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 10.00-10.45 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí Aj Čj M Prv Čj
Úterý M Čj M Čj TH
Středa Aj Tv Tv Čj Vv
Čtvrtek Čj NPU/Čj M Prv
Pátek M Aj Čj Prv Hv

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.

Třídnická hodina úterý jen v sudém týdnu