Kalendář akcí: 23. 4. 2024

Školní projekty

Hrdá škola - den němého filmu

Čas: 08:00 - 12:00

zkus se se spolužáky domlouvat jen pantomimickými gesty