Školní družina

Aktuální informace

Turistický pochod

16. 9.
2021

DEN TURISTIKY se letos slaví 27. 9. 2021

My v družinkách půjdeme na turistický pochod v pátek 24. 9. 2021

Děti si na odpoledne přinesou batoh: pláštěnku, pití, svačinku.

Odchod hned po výuce od kmenových družin.

Předpokládaný návrat cca v 15.OOhodin ke kmenovým družinám.

Kdo se pochodu nezúčastní, přinese si formulář o mimořádném odchodu.

Dejte dětem, prosím, vhodnou a pohodlnou obuv i oděv.

Děkujeme za spolupráci.

 

III. ODDĚLENÍ-informace

15. 9.
2021

Od čtvrtka 16. 9. 2021 budou mít děti ze 4. a 5. třídy kmenovou družinu již na odloučeném pracovišti Fr. Oplta 1441.

Děti si budou přecházet po výuce dle aktuálního rozvrhu a kroužcích na odloučené pracoviště, odkud budou odcházet dle času na přihláškách.

Děkujeme za pochopení.

 

Den malování MANDAL

13. 9.
2021

V pondělí 20. 9. 2021 je DNEM MALOVÁNÍ MANDAL

V družinkách si takovou mandalu tedy každý zhotoví nebo vybarví podle své fantazie.

Děti budou pracovat buď samostatně nebo vytvoříme kolektivní práci.

 

 

 

 

 

Platba ŠD

1. 9.
2021

Platba za první pololetí: září-leden.

Platbu ranní i odpolední ŠD můžete provést současně - poslat tedy 1100,-Kč.

Do poznámky uveďte slovy: Školní družina, jméno a příjmení dítěte, třídu.

Číslo účtu: 0100274201/0800, KS: 0308, VS je shodný se stravovnou.

 

 • Vyplňte, prosím, pečlivě, aby se platba správně přiřadila.
 • Vždy zkontrolujte, zda je na účtu dostatečný finanční obnos.

Platba pro ŠD se odečte v pondělí 20. 9. 2021.

 

Rozdělení dětí do oddělení

1. 9.
2021

1. třída-VČELIČKY: Jitka Zachová - odloučené pracoviště Fr. Oplta 1441 

mobil: 603 720 602

 • děti si budou každý den po obědě přecházet i s aktovkami na odloučené pracoviště
 • vyzvedávání dětí dle aktuálního rozvrhu od hlavní budovy školy možno hned po obědě
 • dále z odloučeného pracoviště do 13. 30hodin
 • poté až od 15.00-16.30 kdykoli

2.třída+3. třída-ŽELVIČKY: Adéla Urminská - kmenová třída v hlavní budově ZŠ učebna č. 5

mobil: 606 079 751

 • děti budou po obědě zůstávat v hlavní budově ZŠ v kmenové učebně ŠD
 • vyzvedávání dětí dle aktuálního rozvrhu do 13. 30hodin z hlavní budovy školy
 • dále odchody možné od 15. 00-16.30hodin z hlavní budovy školy kdykoli dle zápisního lístku

4. třída+5. třída-SOVIČKY: Žaneta Viktorová - školní družina v hlavní budově ZŠ

mobil:606 079 752

 • děti budou až do odvolání zůstávat po obědě v hlavní budově ZŠ z důvodu rekonstrukce na odloučeném pracovišti
 • vyzvedávání dětí dle aktuálního rozvrhu do 13. 30hodin z hlavní budovy školy
 • dále odchody dle zápisního lístku

Pokud budou děti odcházet v jiný čas než mají uvedený v zápisním lístku, musí přinést omluvenku pro mimořádné uvolnění ze ŠD. Stáhnout si ji můžete z webu ŠD. Bez tohoto dokumentu je nemůžeme uvolnit.

Dítě nebude ze ŠD uvolněno ani na sms zprávu z důvodu jeho bezpečnosti.

Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt na vychovatelky

1. 8.
2021

V případě potřeby kontaktujte, prosím, paní vychovatelku:

 Jitka Zachová - 603 720 602 

 Adéla Urminská - 606 079 751

 Žaneta Viktorová - 606 079 752

 

 

 

 

Roušky

1. 8.
2021

Vážení rodiče,

děti ve školní družině potřebují 2 roušky /respirátor/ a sáček na použité roušky.

 • Čistou roušku měníme hned po obědě a po příchodu do družinky.
 • Další čistou roušku potřebujeme po vycházce. (Roušky vlhnou a ztrácí tak svoji funkci).
 • Po celý den pobytu ve školní družině mají děti i vychovatelky povinnost nosit roušky nebo respirátor pokud se oddělení míchají nebo slučují.
 • Pravidelně větrat a dezinfikovat se.
 • Děkujeme za pochopení
 

Omluvenky dětí

1. 8.
2021

Vážení rodiče,

z důvodu bezpečnosti vašich dětí je nutné, aby děti nosily omluvenky pro uvolňování ze ŠD na tiskopise k tomu určeném.

Žádost o uvolnění si můžete stáhnout z webových stránek ŠD (sekce dokumenty). Jsou také k dispozici u všech p. vychovatelek.​

Děkujeme za pochopení.